Tag Archives: exaltation debilitation vedic astrology

Planet exaltation and debilitation Vedic Adtrology

Exalted and Debilitated Planets in Astrology Rasi(Zodiac)Graha(Planet)Uchcha Graha (Exalted Planet)Neecha Graha (Debilitated Planet)1Mesha (Aries)Sevvai(Mangal) (Mars)Surya (Sun)Shani (Saturn)2Vrishabha (Taurus)Shukra (Venus)Chandra (Moon)--3Mithuna (Gemini)Budh (Mercury)RahuKetu4Karka (Cancer)Chandra (Moon)Guru (Jupiter)Mangal (Mars)5Simha (Leo)Surya (Sun)----6Kanya (Virgo)Budh (Mercury)Budh (Mercury)Shukra (Venus)7Tula (Libra)Shukra (Venus)Shani (Saturn)Surya (Sun)8Vrischika (Scorpio)Mangal (Mars)--Chandra (Moon)9Dhanu ...