Tag Archives: Exalted Planets and Debilitated Planets

Planet exaltation and debilitation Vedic Adtrology

Exalted and Debilitated Planets in Astrology Rasi(Zodiac)Graha(Planet)Uchcha Graha (Exalted Planet)Neecha Graha (Debilitated Planet)1Mesha (Aries)Sevvai(Mangal) (Mars)Surya (Sun)Shani (Saturn)2Vrishabha (Taurus)Shukra (Venus)Chandra (Moon)--3Mithuna (Gemini)Budh (Mercury)RahuKetu4Karka (Cancer)Chandra (Moon)Guru (Jupiter)Mangal (Mars)5Simha (Leo)Surya (Sun)----6Kanya (Virgo)Budh (Mercury)Budh (Mercury)Shukra (Venus)7Tula (Libra)Shukra (Venus)Shani (Saturn)Surya (Sun)8Vrischika (Scorpio)Mangal (Mars)--Chandra (Moon)9Dhanu ...