Tamil Anandadi Yoga Names

by tamiljothidamtips April 25, 2015 at 3:16 pm
Advertisements
Advertisements

Tamil Anandadi Yoga Names

 

01. Ananda (Siddhi)
02. Kaaladanda (Mrityu)
03. Thumra (Asukha)
04. Prajapathi (Saubhagya)
05. Soumya (Bahu Sukha)
06. Thulanksha (Dhana Kshaya)
07. Dhwaja (Saubhagya)
08. Srivatsa (Saukhya Sampatti)
09. Vajra (Kshaya)
10. Mudkara (Lakshmi Kshaya)
11. Chathra (Raja Sanmana)
12. Mithra (Pushti)
13. Manasa (Saubhagya)
14. Padma (Dhanagama)
15. Lambaka (Dhana Kshaya)
16. Uthpatha (Prana Nasha)
17. Mruthyu (Mrityu)
18. Kana (Klesha)
19. Siddhi (Karya Siddhi)
20. Shubham (Kalyana)
21. Amrutha (Raja Sanmana)
22. Musala (Dhana Kshaya)
23. Kada (Bhaya)
24. Mathanga (Kula Vriddhi)
25. Rakshasa (Maha Kashta)
26. Chara (Karya Siddhi)
27. Sthira (Griharambha)
28. Varthamana (Vivaha)

 

Advertisements